Sygdom

Betaling under sygdom

Sygeløn
Medarbejdere skal have 6 måneders anciennitet, før de får ret til sygeløn. For medarbejdere ansat i henhold til Aflønningsmodeller for nyansatte i § 7a udgør løn under sygdom præstationsløn og medarbejderens brancheanciennitetstillæg. For medarbejdere på den hidtidige aflønningsmodel udgør løn under sygdom præstationsløn, servicetillæg og anciennitetstillæg.

Sygedagpenge
Medarbejdere som ikke har 6 måneders anciennitet kan i stedet have ret til sygedagpenge. I skal betale sygedagpenge i op til 30 dage (arbejdsgiverperioden). Det er dog en betingelse, at medarbejderen har været ansat i 8 uger og har arbejdet 74 timer i den periode.

Dokumentation for sygdom

Arbejdsgiver kan kræve følgende dokumentation ved sygdom:

  • En tro- og loveerklæring som tidligst kan kræves på anden sygedag.
  • En friattest.
  • En mulighedserklæring som udfyldes sammen med arbejdsgiver.
  • I skal holde sygesamtale med de sygemeldte medarbejdere inden fire uger fra første fraværsdag. Samtalen skal finde sted på virksomheden, medmindre medarbejderen er for syg til at møde op. I de tilfælde kan samtalen foregå telefonisk.