Spørgsmål og svar

(1) Hvordan finder jeg ud af, om medarbejderen i sin tidligere stilling var ansat på en af aflønningsmodellerne for nyansatte i Serviceoverenskomstens § 7a?

Svar: Det anbefales, at du sikrer dig dokumentation for dette i form af en kopi af en lønseddel og/eller af ansættelsesbeviset, uanset om medarbejderen oplyser at være blevet aflønnet efter aflønningsmodellerne for nyansatte.

Hvis vedkommende fik udbetalt servicetillæg, var den pågældende ansat på den hidtidige lønmodel i stedet.

(2) Hvordan undersøger jeg medarbejderens uddannelsesmæssige baggrund?

Svar: Du kan spørge medarbejderen om han/hun har et uddannelsesbevis som serviceassistent eller rengøringstekniker eller en lønseddel, hvor faglært tillægget efter § 6b fremgår.

(3) Hvordan sikrer jeg mig mod at ansætte medarbejderen forkert på lønmodel 1, fordi den tidligere arbejdsgiver har aflønnet efter lønmodel 1, uden at betingelserne var opfyldt?

Svar: Du kan imødegå dette ved at spørge medarbejderen

 • om vedkommende har haft andre rengøringsjobs end det nuværende,
 • om vedkommende er uddannet serviceassistent eller rengøringstekniker, og
 • om vedkommende inden sin nuværende ansættelse havde gennemført 12 dages brancherelateret uddannelse.

Hvis vedkommende svarer ja til blot ét af ovennævnte spørgsmål, skal lønmodel 2 vælges i stedet.

(4) Hvilke brancheoverenskomster på serviceområdet er repræsentative, og hvordan undersøger jeg, om medarbejderen har været ansat på én af disse?

Svar: Du kan spørge medarbejderen, om han/hun har et ansættelsesbevis fra sin tidligere stilling, hvor overenskomsten fremgår.

Repræsentative overenskomster på det private arbejdsmarked:

 • Serviceoverenskomsten mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet
 • Serviceoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Danske Service) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet en repræsentativ brancheoverenskomst inden for serviceområdet på det private arbejdsmarked.

Repræsentative overenskomster på det offentlige område:

 • Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten)
 • Overenskomst for rengøringsassistenter mellem Kommunernes Landsforening og 3F
 • Overenskomst for ikke faglærte ansatte der er beskæftiget ved rengørings og køkkenarbejde el.lign. mellem Kommunernes Landsforening og 3F
 • Overenskomst for rengøringsassistenter m.fl. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og 3F

(5) Hvad menes der med 12 dages brancherelateret uddannelse?

Svar: Det er al uddannelse, som Servicebranchens Udviklingsfond eller ISS Facility Services Udviklingsfond yder støtte til.

(6) Hvilke offentlige overenskomster for rengøringsarbejde findes der?

Svar: Der findes fire offentlige overenskomster for rengøringsarbejde:

 • Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten)
 • Overenskomst for rengøringsassistenter mellem Kommunernes Landsforening og 3F
 • Overenskomst for ikke faglærte ansatte der er beskæftiget ved rengørings og køkkenarbejde el.lign. mellem Kommunernes Landsforening og 3F
 • Overenskomst for rengøringsassistenter m.fl. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og 3F