Guide til valg af lønmodelStart guiden


Du kan benytte denne guide, hvis du skal ansætte en medarbejder efter Aflønningsmodeller for nyansatte efter Serviceoverenskomstens § 7a.

Guiden kan ikke benyttes ved ansættelse efter den hidtidige lønmodel, hvor der bl.a. betales servicetillæg og anciennitetstillæg efter §§ 6b og 10.

Du kan heller ikke benytte guiden ved medarbejdere, som din virksomhed overtager iht. virksomhedsoverdragelsesloven.