Ferie

Optjening af ferie
  • Optjeningsåret er kalenderåret fra 1. januar til 31. december.
  • Der optjenes 2,08 feriedage pr. måned (25 dage pr. optjeningsår).

Afholdelse af ferie
  • Ferieåret er fra 1. maj til 30. april
  • 3 ugers ferie gives samlet i ferieperioden fra 1. maj til 30. september.
  • Restferie er 10 dage.

Varslingsregler for arbejdsgiver, hvis aftale om ferieafvikling ikke kan opnås
  • Hovedferie – skal varsles med 3 måneder
  • Restferie – skal varsles med 1 måned

Feriefridage
  • Medarbejderen har ret til 5 feriefridage.
  • Betaling af feriefridagene sker efter de samme regler som betaling af søgnehelligdage – forskuds- og restbetaling efter Serviceoverenskomstens § 17.
  • Medarbejderne kan kun holde 5 feriefridage pr. kalenderår uanset evt. jobskifte.