Barsel

Retten til fravær og betaling i henhold til Serviceoverenskomsten.

Forældre Mor Far
Graviditetsorlov Fravær 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Betaling af løn under fraværet kræver 9 mdr. anciennitet.
Barselsorlov/
fædre-orlov
Fravær 14 uger efter fødsel. Betaling af løn under fraværet kræver 9 mdr. anciennitet*. 2 uger efter fødsel. Betaling af løn under fraværet kræver 9 mdr. anciennitet.
Forældreorlov** Af de 13 uger har moderen ret til 5 uger. 3 ugers ekstra orlov kan ydes, hvis faderen ikke afholder dem. Der betales fuld løn, hvis medarbejderen har 9 mdr. anciennitet*. Af de 13 uger har faderen ret til 5 uger. 3 ugers ekstra orlov kan ydes, hvis moderen ikke afholder dem. Der betales fuld løn, hvis medarbejderen har 9 mdr. anciennitet*.

*Under samme betingelser betales der under de 14 ugers barselsorlov et ekstra pensionsbidrag til medarbejderen. Det samlede pensionsbidrag udgør 12,75 kr. pr. time og 2.040 kr. pr. måned.

** Arbejdsgiveren yder betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. De 13 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats.

Retten til orlov reguleres også i Barselsloven, hvor der f.eks. er mulighed for at forlænge fraværet i forbindelse med forældreorlov.


Læs mere om Graviditet og barsel på di.dk