Ansættelse

I skal skriftligt oplyse medarbejderen om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet senest en måned efter, at medarbejderen er startet hos jer.


Guide til valg af lønmodel


Skabelon til ansættelsesbevis

Bemærk at hvis medarbejderen ved en fejl ikke har fået udleveret et ansættelsesbevis inden for den første måned, eller væsentlige ændringer ikke er indført i beviset (herunder ændret timetal), og medarbejderen skriftligt fremsætter krav herom, har I 15 dage til at få udleveret et ansættelsesbevis, uden at der skal betales en bod eller godtgørelse til medarbejderen.